Canvi i finalitatSón freqüents en l'obra d'Aristòtil les afirmacions que la naturalesa no fa (o produeix) res a l'atzar o sense una finalitat. La creença en les finalitats dels processos naturals com a element explicatiu fonamental fa de Aristòtil un teleologiste: és a dir, algú que explica les coses referint-les a la seva finalitat o propòsit.

En defensar el seu punt de vista, Aristòtil introdueix el que el considera un argument analògic de molt pes. L'analogia s'estableix entre les operacions de la naturalesa i les de la tècnica humana. Una vegada admès que la tècnica ens dirigeix ​​cap a una finalitat que està des del principi en la ment de l'artesà, Aristòtil sosté que la tècnica i la naturalesa són similars en el fet que en ambdues es mostra un progrés ordenat cap a la finalitat que és característica de cada procés considerat. A les nostres pròpies operacions, les fases anteriors es realitzen en la successió adequada pel propòsit que tenim d'arribar a un fi. Fem les coses per a aconseguir certs objectius o finalitats. Si considerem els processos naturals —especialment el naixement, el creixement i el comportament dels animals i les plantes—, podem veure que en tots els casos les fases anteriors condueixen al desenvolupament final, de la mateixa manera a com això passa en les operacions de la tècnica. Perquè la fusta es converteixi en un vaixell, és necessari un agent extern, l'home, l'artesà que des del principi dirigeix ​​les seves accions en funció del disseny final que vol donar-li a la seva producció. Perquè una llavor es converteixi en un arbre no és necessari un agent extern: la finalitat, la forma final que tindrà l'arbre plenament desenvolupat, és intrínseca a la llavor. Aquesta no és, però, una diferència decisiva. Fonamentalment els dos processos són iguals, perquè tots dos mostren la mateixa subordinació dels mitjans a la finalitat.

Una explicació causal contemporània posa la causa d'alguna cosa abans de l'esdeveniment que es vol explicar. Quan inflo la llanta d'una bicicleta, l'aire que hi ha en ella s'escalfa perquè he incrementat la pressió. Aquest és un exemple d'aplicació de les lleis de Boyle, segons les quals el canvi de pressió d'un gas causa canvis en la seva temperatura. Les explicacions teleològiques situen la causa d'alguna cosa després de l'esdeveniment que es vol explicar. He agafat un autobús per anar al cinema. Per explicar el viatge, identifico la causa en la meva assistència al cinema, una cosa que es produeix després del viatge d'autobús.