Els grans temes: la physis i l'arkhéEls presocràtics són pensadors físics, encara que no exactament en el sentit que té la paraula avui. La paraula "física" ve del grec, physis, derivada del verb phyo, criar engendrar, néixer. La physis és la naturalesa, la totalitat del que existeix, el cosmos. La física presocràtica és:
  • Una cosmologia, és a dir, un intent d'explicar l'estructura del món.
  • Una cosmogonia, és a dir, un intent d'explicar la gènesi del cosmos.

Què és la physis? Aquesta és la pregunta inicial dels primers filòsofs. Li van donar forma al preguntar què és l’arkhé, el principi o començament de la natura. Hi ha moltes coses diverses en el món tal com el coneixem, però potser totes aquestes coses procedeixen d'un principi únic, d'una sola cosa, que és l'element constitutiu bàsic de tot el que existeix. L'arkhé cal entendre-ho, per tant, com

  • Origen, doncs a partir d'ell es generen tots els éssers de l'univers. L’arkhé és allò primer, el principi o començament de la realitat. En la mesura que la pregunta dels presocràtics és una pregunta per l'origen de la realitat, la seva física és una cosmogonia.
  • Substrat últim o substància, ja que l’arkhé és allò que roman i allò que constitueix totes les coses que existeixen. En la mesura que pregunta per aquest element constitutiu de la realitat, la física presocràtica és una cosmologia.
  • Causa, ja que l’arkhé ha de ser, al mateix temps que origen i substrat, el principi que explica les successives transformacions i canvis que constitueixen la realitat tal com la coneixem.