Els atomistes

Les idees de Leucip i Demòcrit, els atomistes, van tenir una gran influència en el món antic. Epicur les adoptarà i més tard Lucreci en donarà una àmplia exposició poètica en el seu De Rerum Natura.

Per als atomistes, l’arkhé de la realitat, com l'Ésser de Parmènides, és etern i inalterable. Està constituït per una infinitat de cossos indivisibles i invisibles: els àtoms. Aquests components últims de les coses es distingeixen els uns dels altres, no pels seus trets qualitatius, sinó pels seus trets quantitatius: la mida, la forma, la posició, el moviment.

L'altra idea bàsica de l'atomisme és que ha d'haver un espai buit on es mouen els àtoms. El seu moviment és una dada original: perquè és igualment raonable suposar-los en repòs que en moviment.

Els xocs entre els àtoms que es desplacen en el buit i les seves combinacions atzaroses formen els éssers i l'ordre del cosmos.