L’origen de la llei i de la polisEls sofistes havien afirmat que l'origen de les societats és convencional: les societats sorgeixen d'un contracte o acord entre els homes. En conformitat amb aquest punt de vista, la majoria dels sofistes no creia que la convivència social s’hagués de regular d'acord amb certes lleis, fixes i immutables, que establirien d'una vegada per totes el comportament dels ciutadans de la manera més convenient a la naturalesa essencial de l'ésser humà. La llei de la ciutat és molt diferent a la llei que regula els processos naturals: les lleis naturals són necessàries i permanents; la llei social és producte d’una entesa entre els ciutadans i, per tant, es pot canviar en funció de les circumstàncies i els variables interessos de la comunitat.

Plató, en canvi, considerava que hi ha un nucli bàsic que defineix la "naturalesa humana": la idea d’ésser humà estableix què és l'essencial i característic de tots els éssers que hem de considerar humans. A més, estava convençut que la naturalesa humana implicava que els homes necessitessin viure en comunitats. Creia també que la naturalesa humana proporcionava el model segons el qual s’havien de regular les relacions entre els ciutadans. Per tant, la polis no és resultat d'un acord arbitrari, sinó el producte de la nostra essència o naturalesa. Per la seva banda, les lleis que organitzen la polis i estableixen en ella la veritable justícia han de ser unes i no unes altres. En particular, han de ser aquelles que, d’una banda, millor s'ajustin al model que defineix la idea d’ésser humà i, de l’altra, afavoreixin que els individus particulars i concrets s'hi acostin.