Treball de vídeo. Un espot contra el Bullying

El treball consisteix en presentar un espot en contra del Bullying o assetjament escolar.

Per fer l’espot s’ha treballat a classe una guia per a l’elaboració d’espots publicitaris.

S’han treballat també alguns espots que poden servir d’exemple:

  • Dos espots de campanyes europees en contra del Bullying.
  • Dos espots fets per alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Barcelona-Congrés.
  • El vídeo The Silent Pain, que l'aluma Carla Herrero va presentar a l'Institut Lluís Companys Tordera com a part del seu Treball de Recerca i que va rebre el premi Consell Social en temàtiques de juventut de la Universitat de Girona. Entrevista a Carla Herrero en La Vanguardia

Si treballeu amb Windows 7, per a l’edició de l’espot heu de fer servir el programa Windows Live Movie Maker. Si treballeu amb Windows XP, heu de fer servir Windows Movie Maker. Aquí teniu una guia bàsica per utilitzar el Windows Live Movie Maker.

S’ha de lliurar l’espot i tot el material preparatori (guió literari, guió tècnic i storyline).