Mirbal està adreçat a l’alumnat de l’Institut Barcelona-Congrés, de Barcelona. No obstant això, hi pot accedir tothom i potser serà d’ajut per a alumnes i professors d’altres centres. Hi trobareu eines i materials per a les classes de Filosofia i Psicologia del Batxillerat i de Ciutadania de 3r i 4t d’ESO.La Wiki forma part del conjunt d’eines que fem servir a les classes de Filosofia de 2n de Batxillerat. 

https://mirbal.wikispaces.com/

https://sites.google.com/a/mirbal.net/mirbal/inici/classcraft_acceso_mirbal_v4.jpg